Erik Reijnders

Erik Reijnders

Annemarie Mars

Annemarie Mars

Guido Rijnja

Guido Rijnja

Betteke van Ruler

Betteke van Ruler

Ben Warner

Ben Warner

 

Voor de verdere professionalisering van de Communicatiewinkel en het vergroten van de deskundigheid van de aangesloten communicatieprofessionals hebben wij een Raad van Experts samengesteld. Deze Raad bestaat uit gepassioneerde en gedreven vakexperts, die hun sporen in het  marketing- en communicatievakgebied ruimschoots hebben verdiend: Erik Reijnders, Annemarie Mars, Guido Rijnja, Betteke van Ruler en Ben Warner.

Samen met deze Raad van Experts zijn wij continu bezig om actief actuele thema’s in het vak te benoemen, te bespreken en uit te dragen. In het verlengde hiervan organiseren wij regelmatig met de experts discussies, coachingssessies of workshops/masterclasses: in kleiner verband exclusief voor onze leden of in een grotere setting met onze klanten en relaties.

Erik Reijnders

Drs Erik Reijnders (1965) wordt gezien als één van de toonaangevende professionals op het gebied van interne communicatie. Hij heeft een uitgesproken visie op communicatie en de rol en inbreng van de communicatieprofessional. Als organisatie- en communicatie-adviseur helpt hij veranderingen op een interactieve manier vorm te geven. Maar de professionalisering van communicatiespecialisten is inmiddels zijn belangrijkste aandachtsgebied. Erik Reijnders is auteur van onder meer het ‘Basisboek Interne Communicatie’, een standaardwerk dat wordt voorgeschreven op de meeste communicatieopleidingen. Het laatste boek ‘Interne communicatie voor de professional: naar een interactievisie’ verscheen in 2006. In oktober 2011 is de geheel herziene versie van dit boek verschenen.

Annemarie Mars

Annemarie Mars (1968) werkt al ruim tien jaar onder de naam For a change als zelfstandig veranderkundige. Ze helpt managers en adviseurs bij het laten slagen van veranderingen en het ontwikkelen van leiderschap. Organisaties in met name het hoger onderwijs, de overheid en de zakelijke en financiële dienstverlening behoren tot haar klantenkring. Ze is auteur van het bekroonde boek ‘Hoe krijg je ze mee, vijf krachten om een verandering te laten slagen’ (van Gorcum, 2006) en van het boek ‘Jongleren met loyaliteiten, het veelzijdige krachtenveld van de middenmanager’ (Van Gorcum, 2010).  

Guido Rijnja

Guido Rijnja (1960) wilde ooit directeur van een verzorgingstehuis worden, maar koos na de Sociale Academie voor de overheidscommunicatie. Omdat schrijven over wat mensen vermogen je blikveld zo verruimt. Sinds 1982 diende hij, behoudens een uitstapje naar het Nederlands Bureau voor Toerisme, diverse overheidsorganisaties. Hij werkt bij de bestuursdienst van de gemeente Rotterdam als communicatiemanager. Schreef boekjes over onder meer storytelling, overheidsimago en kernbood-schappen (met respectievelijk Ron van der Jagt, Robbert Coops en Vera de Witte, omdat samen schrijven blikvernauwing helpt dempen). In het voorjaar van 2011 hoopt hij te promoveren op de wijze waarop beleidsambtenaren met weerstand omgaan aan de Universiteit Twente. Voornaamste opgave van communicatieprofessionals: aansluiten; voornaamste competentie: nieuwsgierigheid.

Betteke van Ruler

Betteke van Ruler (1948) is sinds 2010 emeritus hoogleraar communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam en heeft eerder gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Twente en de Hogeschool Utrecht. Zij is met haar onderzoek altijd bezig geweest met het slaan van de brug tussen theorie en praktijk en is een veelgevraagd spreker over thema’s die verband houden met de emancipatie van het communicatievak en de professionalisering van de communicatieadviseur. Zij heeft veel boeken en artikelen hierover geschreven, niet in de laatste plaats het Communicatiekruispunt, een basismodel van strategieën voor communicatiemanagement, maar ook vaak over hoe communicatie eigenlijk werkt. De laatste tijd is zij bezig met reflectief communicatiemanagement, een aanpak die is gericht op het verdienen van publieke legitimatie, en daarmee een license to operate, en met een typisch onderdeel daarvan, framingstrategieën. Nu zij veel meer vrije tijd heeft en haar gezondheid verbetert, is zij graag actief in adviesraden, denktanks, praatgroepen en andere leuke communities die zich bezighouden met het vakgebied. Daar hoort de Raad van Experts van de Communicatiewinkel ook bij.

Ben Warner

Ben Warner (1946) werkte meer dan een kwart eeuw in de energiebranche (Gasunie/GasTerra). Thans is hij o.a. nog betrokken als adviseur bij Energy Valley. Minstens zo lang is hij actief in communicatieonderwijs. Actueel nog als docent Strategische Communicatie aan de UvA. Bijzondere interesse heeft hij voor de betrekkingen tussen natuurkunde en communicatie. In het recent verschenen boek ‘Verbonden ietsigheid’ geeft hij zijn visie op deze alfa-beta-relatie. De functie van communicatie wordt ondanks alle ervaringen onderschat en te instrumenteel benaderd door veel vakgenoten en de organisaties die zij dienen. Imago en reputatie overstijgende thema’s stelt hij aan de orde in ‘De zachte diamant’. Zijn motto: Kennis is vermogen dat moet worden gedeeld.