Maarten Vergouwen - Verbinder. Resultaatgerichte evenwichtige bruggenbouwer/mediator met oog voor alle belangen.

Communicatieadviseur ruimtelijke ordening, water, klimaat, duurzaamheid, sociaal domein. Teamplayer en zelfstandig werkend. Analytisch scherp. Voortvarend handelend. Snel schakelend. “Strategie en uitvoering vallen in de huidige tijd immers vaak samen”.

Advies

Koppelt omgevingsmanagement aan projectcommunicatie. Stuurt op proces en resultaat. Geen gladstrijker. Zoekt naar de kern van issues en benoemt, deelt en bespreekt die met projectteam c.q. alle stakeholders. Kwetsbaar en open durven zijn is de enige weg naar werkelijk vertrouwen en duurzame relaties. En dus de enige weg naar duurzaam resultaat. Brengt deze visie in praktijk.

Creatie

Out-of-the-box. Ontwikkelde eigen model voor begeleiding van stakeholdercommunicatie bij grote projecten (Projectradar, er worden nog steeds vier projecten mee 'bedient'.)

Coaching

Scrummaster. Meditatie-leraar. Mede-grondlegger van de Flumine-groep https://www.facebook.com/groups/537219396484580/?fref=ts

Interim

STOWA (waterschappen), Deltaproof; doel: maatregelen voor klimaatadaptatie bevorderen; o.a. publicatie realiseren samen met Kennis voor Klimaat. Diverse periodes bij team Communicatie Milieu en Water Provincie Gelderland. Ik legde het fundament voor samenwerkingsafspraken tussen het communicatieteam en de afdeling Vergunningen (Industrie).

Tekst

Schrijft helder en compact. Ik begon mijn loopbaan als journalist/tekstschrijver.

recente opdrachten

Provincie Gelderland (moderator langlopende r.o.-projecten, informatie van stakeholders verzamelen en delen, zie www.projectradar.nl). Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Deltaproof; klimaatadaptatie). De Fabriek Deventer, flexpleklocatie, coördinator Werving en communicatie (vrijwillig)
mijn contactgegevens