Annette Douwes Dekker - Verandermanager Strategie, Control en Communicatie, bij de gemeente Leidschendam-Voorburg

De wereld van jeugd & gezin is, onder meer door de transities Jeugdhulp en Passend Onderwijs, volop in beweging. Als projectleider, communicatie/marketingmanager adviseur draag ik graag mijn steentje bij aan deze transities, al dan niet in samenhang met de andere transities WMO/AWBZ en Participatie. Mijn werkervaring ligt zowel in de sectoren jeugdhulp, zorg en welzijn, onderwijs en justitie/politie, maar ook in het bedrijfsleven.

Advies

Ik ben specialist in het sociale domein en vooral gericht op jeugd & gezin, zorg & welzijn, onderwijs en veiligheid. Generalist in communicatie, met wortels in de marketing. Het liefst verbind ik de communicatie- en marketingwerkzaamheden aan de strategie van de organisatie als geheel. Ik heb een passie voor complexe uitdagingen.

Coaching

In een uitgebalanceerd coachprogramma zoem ik in op werkgerelateerde en levensvragen. Zodat managers en teams beter op hun plek zitten, in hun kracht staan en zo hun talenten maximaal kunnen inzetten voor de organisatie. Ik maak gebruik van MBTI, Graves Management Drives en NLP.

Interim

Als interimmanager in jeugd & gezin, zorg & welzijn, onderwijs en veiligheid, is het mijn uitdaging om de afdeling communicatie of marketing strategisch te laten bijdragen aan de bedrijfsdoelen. Met een gestructureerde, doelgerichte aanpak ga ik op zoek naar dat wat er nodig is om de afdeling en het team beter te laten functioneren en presteren. Met oog voor de mens èn de resultaten.

recente opdrachten

GGZ Rivierduinen, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen - Gemeente Woensdrecht - Gemeente Den Haag - ABN AMRO - Cumulus Welzijn - Cito - SLBdiensten - Slim.nl - Aequor - Novo Nordisk - UMC Utrecht - Politie Flevoland - Gemeente Utrecht - Albert Heijn - Kintent - De Holland Media Groep
mijn contactgegevens