Intervisie: een effectief instrument om te leren van en aan collega’s!

Intervisie is een krachtig instrument waarmee medewerkers van elkaar kunnen leren op een open, inspirerende en laagdrempelige wijze. Tijdens een intervisiebijeenkomst kunnen de deelnemers (circa 6 tot 8 mensen) in een veilige omgeving stil staan bij hun eigen en elkaars handelen op het werk. De groepsleden bespreken persoonlijke en/of gemeenschappelijke werkproblemen op een niet-oordelende manier en stimuleren elkaar om deze op te lossen en het beste bij/in elkaar naar boven te brengen. Met als doel: verdere professionalisering van de deelnemers en het vergroten van adviesvaardigheden en werkplezier.

Intervisie onder ervaren begeleiding zorgt voor maximaal resultaat

Om intervisie effectief in te zetten en maximaal resultaat uit de bijeenkomsten te halen, zijn er bepaalde ‘spelregels’ die een intervisiegroep moet volgen. De Communicatiewinkel biedt daarom begeleide intervisiebijeenkomsten aan onder leiding van een procesbegeleider (intervisiebegeleider). Wij hebben een team van 7 ervaren begeleiders die zijn getraind door Erik Reijnders, lid van onze Raad van Experts en een zeer ervaren facilitator en intervisiebegeleider. Onze begleiders helpen de bijeenkomst te structureren, werken met diverse methodieken om de aandacht van de deelnemers te richten en stimuleren de deelnemers de vragen te stellen die er echt toe doen.

Wat levert intervisie op?

Steeds meer bedrijven voeren intervisie in vanuit de overtuiging dat door regelmatig te reflecteren op persoonlijke aspecten van het werk het handelen van de medewerker verbetert, evenals de effectiviteit van het werk:

  • Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken. Je krijgt hierdoor nieuwe, vaak onverwachtse inzichten, waardoor je makkelijker nieuwe wegen bewandelt.
  • Dankzij intervisie krijg je scherp inzicht in eigen handelen, wat je de mogelijkheid biedt om te leren en te verbeteren.
  • Collegialiteit wordt versterkt, doordat gezamenlijk vanuit werksituatie(s) vraagstukken worden opgelost en nieuwe mogelijkheden worden onderzocht.
  • Medewerkers leren elkaar op een andere manier ontmoeten, leren van elkaar en vergroten hun adviesvaardigheden.
Wij bieden 3 pakketten (modules)

 

1. Kennismaken met Intervisie
Nog nooit intervisie gedaan en wel nieuwsgierig? Begin dan met de module ‘Kennismaken met Intervisie’. Eén intervisiebijeenkomst om kennis te maken met enkele intervisiemethodes onder leiding van een procesbegeleider.
Resultaten: kennismaken met intervisie als ontwikkelingstool, collegialiteit en onderling begrip, lijst van waardevolle adviezen van je collega’s.
Kosten: € 495,- (excl. btw).

 

2. Intervisiereeks
Om de positieve effecten en de ontwikkeling van de deelnemers te bekrachtigen, is het raadzaam om regelmatig intervisiebijeenkomsten te organiseren. Een ‘Intervisiereeks’ bestaat uit 4 begeleide bijeenkomsten door een van onze begeleiders. De reeks kan naar behoefte uitgebouwd worden met telkens 4 bijeenkomsten.
Resultaten: door structureel deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, ontstaat er een duidelijke leercurve bij de deelnemers (door de opeenvolgende bijeenkomsten leren deelnemers van elkaars feedback en behaalde resultaten (leren van elkaars successen)); deelnemers worden ‘bewust bekwame adviseurs’; intervisie borgt het onderling delen van kennis en kunde in je organisatie.
Kosten: € 1.750,- (excl. btw)

 

3. Master Intervisietraject
Het Master Intervisietraject is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen uiteindelijk zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren. De module ‘Master Intervisie’ bestaat uit 4 begeleide intervisiebijeenkomsten door een van onze intervisiebegeleiders, 1 trainingssessie om de groepsleden te trainen de rol van intervisiebegeleider zelf te laten vervullen en 1 evaluatiebijeenkomst. Na afloop van dit traject zijn je werknemers in staat om de intervisiebijeenkomsten zelfstandig voort te zetten.

Extra resultaten ten op zichte van de Intervisiereeks: het Master Intervisietraject is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen uiteindelijk zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren (dus zonder externe intervisiebegeleider)
Kosten: € 2.250,- (excl. btw)

Ervaringen uit de praktijk

“De bijeenkomst was mijn eerste kennismaking met intervisie. Doordat we van tevoren een syllabus hadden gekregen met verschillende intervisiemethoden wist ik wel wat ik ongeveer kon verwachten. Ik heb intervisie ervaren als een prettige manier om van elkaar te leren. Ik had het graag nog een aantal keren gedaan”.
Berber Binsma, communicatieadviseur Zorggroep Alliade.

 

“Waarom ik zo blij was met de intervisie is, omdat deze sessies een positieve impuls hebben gegeven aan de groepsontwikkeling binnen mijn afdeling. Deelnemers aan de intervisie hebben hierdoor geleerd dat ze ook elkaar kunnen helpen als ze ergens problemen mee ondervinden”.
Erna Schol, afdelingshoofd van het Groene Golf Team, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

 

“Met intervisie kreeg ik binnen een divers gezelschap van profit- en non-profit communicatieadviseurs inspiratie aangereikt om de eigen ervaringen en leerdoelen met elkaar te bespreken. Daarbij ontstond er een fijne, vertrouwde sfeer!”
Patricia Kok, Hoofd Communicatie Gemeente De Bilt

 

Meer weten over intervisiebegeleiding? Vul ons contactformulier in!