Dagelijks helpen wij opdrachtgevers met het vinden van de juiste communicatieprofessional voor uiteenlopende communicatievraagstukken op het gebied van: coaching/training, advies, tekst, interim en creatie.

Alle financiële en contractuele afspraken maak je rechtstreeks met onze aangesloten ZZP’ers

De toegevoegde waarde van de Communicatiewinkel is het bijelkaar brengen van onze 60 zorgvuldig gescreende (senior) communicatieprofessionals (ZZP’ers) en bedrijven. Ons recept is simpel: heb je een opdracht voor een van onze communicatieprofessionals? Dan brengen wij jou rechtstreeks in contact met de aangesloten communicatieprofessionals, die voldoen aan het gevraagde profiel. Je maakt vervolgens zelf met de ZZP-er alle financiële en contractuele afspraken. Daarin is de Communicatiewinkel geen partij. Wel zo transparant. Er is geen ingewikkeld concurrentiebeding en er gelden geen beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld verlengingen. Je bent verzekerd van kwaliteit, maar hebt dus zelf alles in de hand en kan zo flink op kosten besparen!

De Communicatiewinkel zoekt een match (bemiddeling) voor de aanvrager: regels en richtlijnen
  1. De aanvrager formuleert een opdrachtomschrijving en geeft dit als zoekopdracht door aan de Communicatiewinkel.
  2. De Communicatiewinkel stemt vervolgens met de aanvrager de wensen en eisen af ten aanzien van het gewenste profiel.
  3. De Communicatiewinkel inventariseert en selecteert binnen het netwerk van aangesloten professionals de geschikte en beschikbare kandidaten en stuurt hun profielen naar de aanvrager.
  4. De Communicatiewinkel krijgt de contactgegevens van de professional(s)).
  5. De aanvrager en de zelfstandige communicatieprofessional(s) zoeken zelf contact met elkaar voor een wederzijdse kennismaking.
  6. Bij een succesvolle match met de communicatieprofessional die leidt tot een opdracht, betaalt de aanvrager per opdracht 12,5% van de waarde van de opdracht met een maximum van € 4.250,- (excl. btw). Wij facturen dit maandelijks op basis van de gewerkte uren van de professional. Gedurende de looptijd van de opdracht betaal je overall nooit meer dan € 4.250,- (excl. btw).
  7. Alle verdere afspraken lopen rechtstreeks tussen het bedrijf en de zelfstandige communicatieprofessional.
Geen marge per uur, maar eenmalige findersfee

De Communicatiewinkel is geen detacheringsbureau. Onze toegevoegde waarde zit in het bevorderen van een ‘perfect match’ tussen vraag en aanbod, omdat wij alle aangesloten communicatieprofessionals persoonlijk kennen en als collega-professional meemaken in ons netwerk. Dit netwerk fungeert tevens als professionele achterban voor alle aangesloten adviseurs en biedt opdrachtgevers extra kwaliteits- en capaciteitswaarborging. Omdat verder alle zakelijke afspraken tussen de opdrachtgever en de zelfstandige lopen, werkt de Communicatiewinkel niet met marges per gewerkt uur, maar met een eenmalige findersfee.